เว็ปไซต์ ลงทะเบียนบัตรคนจน

เว็ปไซต์ ลงทะเบียนบัตรคนจน

จากกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่หลายๆคนรอจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ล่าสุด เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้เผยความคืบหน้าระบุว่า #โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี2565 จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ผ่าน2ช่องทาง คือ ช่องทางออนไลน์ (เว็ปไซต์) ที่กำหนด ช่องทางที่สมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจ ได้แก่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลัง


กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร

สำนักงานเมืองพัทยา

สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนดเพิ่มเติม #ไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถลงทะเบียน ณ. ที่อยู่ปัจจุบันได้เลย

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว